Logiqs hanteert de Algemene Voorwaarden van de Metaalunie.

1 januari 2014

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014.

Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA  Nieuwegein.

Meer weten? Neem contact met ons op